Velkomen til Haram kommune sin Portal for oppvekst

Ny søknad
Logg inn med ID-port før du søkjer. Då kan du kontrollere at opplysningane som er registrert på deg og din familie er korrekte, evt. legge inn korrekt kontaktinformasjon. For å legge inn søknad vel du Barnehage eller SFO i menyen over.
Det same gjeld ved søknad om overflytting til annan barnehage eller SFO.
OBS! Viss du ikkje har norsk fødselsnummer eller ikkje er folkeregisterregistrert i Haram kommune, kan du søkje utan å vere innlogga med ID-port. Gå då direkte til Barnehage eller SFO i menyen over og fyll ut din søknad.

Endre plass / Seie opp
For å endre plass eller seie opp ein plass, må du vere innlogga:

1. Logg inn med ID-porten.
2. Gå på fana Min side.
3. Vel Mine plasseringer.
4. Under Type plass - trykk på Søkje om endra plasstype / Oppseiing av plassen.
5. Ved endring av plasstype må også timeplan endrast. Vel Timeplan/endre timeplan.

Endre / fjerne søknad
For å endre eller fjerne ein søknad må du vere innlogga.

Innlogging
Innlogging skjer med ID-porten
Les mer om ID-porten her: Informasjon om ID-porten

I samband med at kommunane Sandøy, Ørskog, Skodje, Haram og Ålesund skal slåast saman til Nye Ålesund kommune frå 01.01.20, vil det kome endringar i vedtekter og prisar frå 01.01.20. For opptak i barnehage og SFO i 2019 vil Haram kommune sine vedtekter for barnhage og SFO gjelde. Det same gjeld for prisar fastsett i Haram kommune sitt betalingsregulativ. Frå 01.01.20 vil den nye kommunen sitt betalingsregulativ gjelde. For opptak f.o.m. 01.01.20 vil den nye kommunen sine vedtekter gjelde.